วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
Songkhla Technology College (ส.อ.)
 
 
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
   
เข้าสู่ระบบ
email :  
password :  
 
 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (ส.อ.)
175 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทร.0-7443-7110-2 แฟกซ์ 0-7432-3490
email : info@skt.ac.th